BTC exponerade räntesuccéer $ 8,8 miljarder då 45% av Bitcoin-valen slutfördes på två veckor BTC-ledningar

0
12


Förbi& nbspClark

Det exponerade intresset för BTC-val har en framgång på 8,8 miljarder dollar, men tjurar för datavisning är i ärenden efter BTC: s möte till en helt ny rekordhög nivå. Under de senaste två månaderna har den öppna räntan på BTC-val hållits förnuftigt stabil, även om siffran var högre än tidigare med 118% för att nå 8,4 miljarder dollar då priset (BTC) steg till en ny rekordhög nivå. Resultatet av Bitcoins prisuppskattning och det ökande öppna intresset för Bitcoin-val har resulterat i en betydande uppsättning på 3,8 miljarder dollar för 29 januari.

För att förstå den möjliga effekten av en sådan stor finish bör investerare jämföra den med de volymer som förstås vid spotbörser. Även om få datauppsamlare visar över 50 till 100 miljarder dollar i daglig BTC-volym, visade en rapport från 2019 författad av Bitwise Asset Management att många börser använder en mängd tvivelaktiga tekniker för att utöka handelsvolymerna.

Det är därför när man undersöker utbytesvolymen, det är bra att basera siffran från betrodda datauppsamlare i sin plats att lita på den information som tillhandahålls av huvudväxlarna.

Som de allmänna uppgifterna anger är BTC: s spotvolym vid börserna cirka 12 miljarder dollar under de historiska 30 dagarna, en uppgång på 215% från föregående månad. Det betyder att det framtida slutet på 3,8 miljarder dollar motsvarar 35% av reklam BTC: s genomsnittliga volym varje dag.

45% av alla BTC-val slutar den 29 januari

Utbytesförslaget slutar regelbundet, även om vissa också fattar veckoval för kortfristiga kontrakt. Den 25 december 2020 hade den huvudsakliga utgången på rekord när värdet på 2,4 miljarder dollar i valkontrakt upphörde. Denna siffra betecknade 31% av allt öppet intresse och visar hur möjligheter vanligtvis utdelas under året.

Data från Genesis Volatility visar att Deribits slutkalender för 29 januari har 94 060 BTC. Den sällsynta uppmärksamheten översätter till 45% av sina kontrakt som vanligtvis slutar på 12 dagar. En likvärdig konsekvens gäller vid de återstående börserna, även om Deribit har en marknadsandel på 85% generellt.

Det är ett värde som märker att inte alla val kommer att handlas när de avslutas, eftersom några av dessa raser nu låter irrationella, särskilt med tanke på att det är mindre än två veckor kvar.

De hausseartade $ 46 000 samtalsvalen & ovan anses idag värdelösa och samma har inträffat för de baisseartade valen under $ 28 000, eftersom 68% av dem idag är effektivt värdelösa. Detta innebär att endast 39% av de 3,8 miljarder dollar som ska avslutas den 29 januari är värdeförflyttande.

Granskning av öppet intresse levererar data från affärer som redan har godkänts, medan skevpekaren övervakar val i realtid. Denna enhet är ännu mer relevant eftersom Bitcoin handlade för mindre än 25 000 dollar för bara 30 dagar sedan. Så det öppna intresset stänger den nivån betecknar inte baisshet.

Marknadsskapare är ovilliga att dra nytta av risken

När man undersöker val är delta-skevningen 30% till 20% den ensamma mest relevanta mätaren. Denna pekare liknar samtal (köp) och sätter (säljer) alternativ sida vid sida.

En delta-skevhet på 10% anger att samtalsval i bästa fall handlas med de extra baiss / neutrala säljvalen. Å andra sidan kan en dålig skevhet översättas till en avancerad kostnad för nedåtriktat försvar och är ett tecken på att handlare är baisseartade.

Med tanke på de data som exponerades ovan, föregick en viss baisse sentimentalitet förra gången den 10 januari när BTC-priset slutade med 15%. Detta skuggades av en period av farlig hoppfullhet när 30% -20% delta skev godkändes 30.

Närhelst den här pekaren överträffar 20, återger den rädslan för möjliga prisuppsättningar från marknadsskapare och proffs, och som en konsekvens är den försiktig hausse.

Även om en 3,8 miljarder USD-finish är stickande i ryggen, anses nästan 60% av alternativen tidigare vara värdelösa. När det gäller det återstående öppna intresset är tjurar mestadels i kontroll eftersom den nya prishöjningen till en ny all-time high förstörde de flesta av de baisseartade valen. När slutet närmar sig kommer ett ökande antal säljval att förlora sitt värde om Bitcoin vilar över sorten 30 000 till 32 000 dollar.

De åsikter och åsikter som anges här är bara författarens åsikter och imiterar inte i huvudsak Cointelegraphs åsikter. Varje investerings- och handelsrörelse inkluderar risk. Du måste utföra din specifika forskning när du skapar ett beslut.

Clark

Chef för tekniken.

Source link